Definitief Klimaatakkoord gepresenteerd

Het kabinet heeft op 28 juni het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de bebouwde omgeving is het akkoord in grote lijnen gelijk gebleven ten opzichte van voorstel van 10 juli 2018. Wel is er een definitieve keuze gemaakt voor de verhoging van de energiebelasting.

In het concept Klimaatakkoord was nog sprake van twee varianten die het PBL en CPB nog moesten doorrekenen. Het kabinet heeft uiteindelijk gekozen voor de variant waarbij het energiebelastingtarief van de eerste schijf (0 – 5.000 m3 verbruik per jaar) met 4 cent per m3 toeneemt in 2020 en 1 cent in de daarop volgende 6 jaren – een toename van 10 cent in totaal.

//www.bouwwereld.nl/duurzaamheid/definitief-klimaatakkoord-gepresenteerd/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=07/02/2019&goal=0_2c2171aa1b-f7e8eb7e4d-220651089

Bron: Redactie Bouwwereld

Woondeal zuidelijke Randstad: ‘100.000 woningen erbij’

DEN HAAG – Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen.

In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor pilots en mankracht. Verder kunnen onder voorwaarden projecten onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen zodat tijdwinst kan worden geboekt.

Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die maandag is ondertekend. De afspraken worden ondersteund door de regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties en de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de NEPROM.

Bron: Archidat BouwNieuws

Renovatie Indische Buurt Vlaardingen – Stedenbouw

WESTPOINT: De innovatieve woontoren van Vlaardingen

Bedrijfspresentatie Stalku Geveltechniek in Stedenbouw